MERAANŻJA


Ba ZiOFERTA

BA ZI - ASTROLOGIA CHIŃSKA

12 zwierząt


W astrologii chińskiej wyróżniamy 12 zwierząt. Jest wiele teorii na temat doboru zwierząt do zodiaku - jedna z legend głosi, że do zodiaku zaproszono 12 zwierząt w takiej kolejności, w jakiej stawiały się one przed obliczem Buddy przed osiągnięciem przez niego stanu nirwany (563-480 r. p.n.e). I tak kolejno przychodziły: Szczur, Bawół, Tygrys, Zając, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies i Świnia.

Zwierzęta są przypisane do pór roku, i tak:

 • Tygrys, Zając i Smok należą do wiosny (żywioł drzewo),
 • Wąż, Koń i Koza do lata (żywioł ogień),
 • Małpa, Kogut i Pies do jesieni (żywioł metal)
 • Świnia, Szczur i Bawół do zimy (żywioł woda).

Astrologia chińska opiera się na kalendarzu lunarnym, a system BA ZI na solarnym.


Aby przypisać Człowieka do znaku zodiaku bierzemy pod uwagę rok urodzenia, przy czym klasyczna astrologia chińska opiera się na kalendarzu lunarnym, a system BA ZI na solarnym. Jak odróżnić te 2 kalendarze?

KALENDARZ LUNARNY


W kalendarzu lunarnym, inaczej zwanym księżycowym, długość roku wynosi od 344 do 384 dni - mamy tu lata krótkie, lub lata długie, w których występuje „miesiąc przedwstępny, tzn. podwojony - taka okoliczność zachodzi 7 razy na 19 lat (nie może to być miesiąc pierwszy, ani ostatni).

Rok księżycowy zaczyna się w przedziale od 19 stycznia do 20 lutego. Jeżeli chcemy sprawdzić znak zodiaku dla celów obliczenia numeru gua człowieka to mamy pewność, że jeśli ktoś się urodził do 18-go stycznia danego roku, to dla astrologii należy do roku poprzedniego, jeśli zaś urodził się po 21 lutym to z pewnością należy do roku bieżącego. Jeśli zaś urodził się w przedziale od 19 stycznia do 20 lutego należy sprawdzić w kalendarzu tysiącletnim do którego roku należy.

KALENDARZ SOLARNY


W BA ZI (4 Filary przeznaczenia) stosuje się kalendarz solarny (zwany też słonecznym), gdzie ilość dni jest równa i wynosi 365 dni - początek roku wypada 3, 4, bądź 5 lutego, w zależności od roku. Początek każdego z miesięcy należy sprawdzać w kalendarzu tysiącletnim.

Niebiański pień, ziemski konar


System astrologii chińskiej zwany Ba Zi, inaczej 4 Filary Przeznaczenia oparty jest na 4 filarach, ale 8-u danych. Każdy człowiek ma swój roczny binomal urodzeniowy. Składa się on z:
- niebiańskiego pnia
- ziemskiego konaru


Niebiański pień znajduje się na wykresie u góry i występuje w nim jeden z pięciu żywiołów (drzewo, ogień, ziemia, metal, woda) w wersji yang lub yin. W ziemskim konarze znajduje się jedno z dwunastu zwierząt wraz z przypisanym mu żywiołem, i tak świnia i szczur to znaki wody, tygrys i zając to znaki drzewa, wąż i koń ognia, małpa i kogut metalu, zaś znaki przełomów pór roku - bawół, smok, koza i pies to znaki ziemi.

Ba Zi - system 8 danych


To wykres, w którym znajdują się binomale / energie/ 4 filarów: roku, miesiąca, dnia i godziny narodzin człowieka w chwili zaczerpnięcia przez niego pierwszego kosmicznego oddechu. Zadaniem astrologa jest interpretacja tych danych oraz ocena jakie zależności pomiędzy nimi zachodzą:

 • Czy w wykresie jest równowaga yin/yang?
 • Czy występują wszystkie żywioły?
 • Czy wykres jest silny czy słaby?
 • Czy dana osoba ma źródło / wsparcie z góry / spełnienie / dzieci, dzieło życiowe / analogię / przyjaciele oraz konkurenci, bogactwo, władzę, potencjał zdrowia i relacji partnerskich, z dziećmi / podwładnymi, rodzicami / zwierzchnikami, dziadkami,
 • Ocena cech charakteru człowieka na podstawie żywiołu dnia mistrza (niebiański pień dnia urodzenia),
 • Przyjrzenie się jakie gwiazdy / predyspozycje, talenty, cechy / przyniósł sobie człowiek z chwilą narodzin
  - jak wygląda wykres jego filarów fartu / 10-letnie okresy życia / i jak to może wpłynąć na naszą przyszłość.

System Ba Zi powala lepiej zrozumieć relacje miedzy ludźmi w rodzinie, pracy, grupie. Pokazuje, które żywioły nam służą, a których lepiej unikać, by nasze życie było harmonijne. Z wykresu można też wyczytać, czy mamy potencjał do rozwodu, ilu pisanych nam jest w życiu partnerów, dzieci. Z całą siłą należy podkreślić, że astrologia chińska nie ma nic wspólnego z wróżbiarstwem - to czysto naukowa analiza danych i interpretacja możliwości, zmierzająca do odczytania losu…

Zamów ANALIZĘ BA ZI


Do przygotowania analizy astrologicznej potrzebuję daty i godziny urodzenia.

Osobista analiza
wykresu urodzenia

300 zł

Dobór osobowy
partnerski

300 zł

Dobór partnerski
w biznesie

400 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WYPEŁNIJ FORMULARZ